آمپدانس در هدفون

آمپدانس در هدفون امروزه افراد در هنگام خرید هدفون از واژه ای به نام آمپدانس هدفون استفاده می کنند. این افراد در هنگام خرید آمپدانس در هدفون توجه خاصی میکنند تا ببینند آمپدانس آن بالاست یا پایین است. در این…

منو