ارسال کالا

فروشگاه امپراطور در روز های تعطیل رسمی تعطیل می باشد و تمام سفارش های ثبت شده در روز کاری بعد ارسال می شود.

روش های ارسال:

پیک,پست پیشتاز,تیپاکس,پست هوایی و باربری ترمینال

پیک:

تمامی سفارش های ثبت شده از ساعت 9 الی 15:30 در همان روز ارسال و سفارش هایی که بعد از ساعت اعلام شده ثبت شود روز کاری بعد ارسال می شود.

تمامی سفارش ها با هماهنگی شما ارسال می شود و مدت زمان مورد نیاز برای پردازش و ارسال کالا 45 دقیقه است.

سفارش های بیشتر از 700 هزار تومان به صورت رایگان ارسال می شود.

ارسال روز پنج شنبه:

تمامی سفارش های ثبت شده از ساعت 9 الی 14:30 در همان روز ارسال و سفارش هایی که بعد از ساعت اعلام شده ثبت شود روز کاری بعد ارسال می شود.

 

پست:

تمامی سفارش های ثبت شده تا ساعت 12 همان روز برای دفتر پست ارسال می شود و سفارش هایی که بعد از ساعت اعلام شده ثبت شود روز کاری بعد ارسال می شود.

و کد پیگیری پست تا 24 ساعت بعد در سایت درج شده و می توانید از بخش رهگیری سفارش کد پیگیری را مشاهده کنید.

مسئولیت فروشگاه در تحویل به موقع و سالم مرسوله به اداره پست است بعد از تحویل به دفتر پست می توانید با مراجعه به وب سایت پست بسته را رهگیری کنید.

ارسال روز پنج شنبه:

تمامی سفارش های ثبت شده تا ساعت 11 همان روز برای دفتر پست ارسال می شود و سفارش هایی که بعد از ساعت اعلام شده ثبت شود روز کاری بعد ارسال می شود.

تیپاکس:

تمامی سفارش های ثبت شده تا ساعت 15 همان روز برای دفتر تیپاکس ارسال می شود و سفارش هایی که بعد از ساعت اعلام شده ثبت شود روز کاری بعد ارسال می شود.هزینه تیپاکس به صورت پس کرایه می باشد.

و کد پیگیری تا 24 ساعت بعد در سایت درج شده و می توانید از بخش رهگیری سفارش کد پیگیری را مشاهده کنید.

مسئولیت فروشگاه در تحویل به موقع و سالم مرسوله به دفتر تیپاکس می باشد بعد از تحویل به دفتر تیپاکس می توانید با مراجعه به وب سایت تیپاکس بسته را رهگیری کنید.

ارسال روز پنج شنبه:

تمامی سفارش های ثبت شده تا ساعت 12 همان روز برای دفتر تیپاکس ارسال می شود و سفارش هایی که بعد از ساعت اعلام شده ثبت شود روز کاری بعد ارسال می شود.

پست هوایی:

تمامی سفارش های ثبت شده تا ساعت 15 همان روز برای فرودگاه ارسال می شود و سفارش هایی که بعد از ساعت اعلام شده ثبت شود روز کاری بعد ارسال می شود.

مسئولیت فروشگاه در تحویل به موقع و سالم مرسوله به فرودگاه می باشد.

ارسال روز پنج شنبه:

تمامی سفارش های ثبت شده تا ساعت 14 همان روز برای فرودگاه ارسال می شود و سفارش هایی که بعد از ساعت اعلام شده ثبت شود روز کاری بعد ارسال می شود.

باربری ترمینال:

تمامی سفارش های ثبت شده تا ساعت 15 همان روز برای ترمینال ارسال می شود و سفارش هایی که بعد از ساعت اعلام شده ثبت شود روز کاری بعد ارسال می شود.

مسئولیت فروشگاه در تحویل به موقع و سالم مرسوله به ترمینال می باشد.

ارسال روز پنج شنبه:

تمامی سفارش های ثبت شده تا ساعت 14 همان روز برای ترمینال ارسال می شود و سفارش هایی که بعد از ساعت اعلام شده ثبت شود روز کاری بعد ارسال می شود.

منو اصلی